Scheidingsmediation

Wanneer je merkt dat jullie relatie ten einde loopt en een scheiding onvermijdelijk lijkt, dan zijn er veel dingen te bespreken en te regelen. Je kunt daarbij onder andere denken aan de kinderen, de woning, alimentatie en de verdeling van het vermogen en pensioen.

Door alle gevoeligheden en emoties rondom de scheiding is dit een lastige en gevoelige fase. Zeker wanneer één van beiden nog niet zo ver is in het nemen van deze beslissing en zich misschien zelfs wel onder druk gezet voelt door de ander. Of juist andersom, waardoor de ander zich juist geblokkeerd voelt en de dingen veel sneller zou willen regelen. Toch moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden, zeker wanneer er kinderen zijn en je wel ex-partners wordt, maar gezamenlijk ouder blijft.

 

Mediation biedt dan de ruimte om in een veilige setting met elkaar in gesprek te gaan, wat rust geeft, duidelijkheid en overzicht. Daardoor kunnen jullie gezamenlijk keuzes maken waar je zelf ook achter kunt staan. Dat biedt veel voordelen ten opzichte van het aangaan van een rechtszaak via advocaten. Dat laatste voelt op de korte termijn misschien prettiger, want een ander (de advocaat) neemt het voor je op en haalt de kastanjes voor je uit het vuur, maar het resultaat blijkt vaak veel minder tevredenheid op te leveren en meer onderlinge verwijdering.  

Kinderen en ouderschapsplan

Een scheiding is een besluit van de ouders en nooit van de kinderen. Voor hen brengt deze fase onzekerheid en spanningen met zich mee. Soms is dat direct al zichtbaar, maar soms openbaart zich dat pas ook later.  

De meeste ouders willen graag dat hun kinderen zo min mogelijk gevolgen van de scheiding ondervinden. Dat vraagt wijsheid in de onderlinge communicatie en het maken van goede en heldere afspraken die ook in het belang van het kind zijn. Soms passen daar ook gesprekken met de kinderen bij.​ De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Voor jullie als ouders is dit een ingrijpende fase waarin veel verandert. Je positie wijzigt van partners met kinderen  naar collega-ouders. Heldere afspraken geven dan een stuk rust, zowel voor jullie zelf als voor de kinderen. Daarnaast krijg je tools in handen om met je partner te kunnen overleggen. Dat helpt om na de scheiding ook op een normale manier met elkaar om te kunnen gaan.

 

Misschien toch een andere weg?

Er zijn situaties waarbij duidelijk wordt dat scheiden niet de oplossing is voor het probleem wat je ervaart. Een deel van de mensen die de mediation starten, besluit alsnog bij elkaar te blijven en gezamenlijk aan hun relatie te gaan werken. Relatiemediation biedt hiervoor ook goede mogelijkheden, waar nodig en passend aangevuld met andere expertise. 

© 2020 Genderen Mediation & Coaching

  • LinkedIn - White Circle
  • LinkedIn Social Icon