Agrimediation

In de agrarische sector zijn veel gezinsbedrijven die al generaties lang van vader op zoon of dochter zijn overgegaan. Meestal gaat die samenwerking en overdracht goed en vullen verschillen elkaar mooi aan. Dat kan echter ook zomaar anders gaan, waarbij verschillen juist weerstand oproepen en aanleiding geven tot spanningen en conflicten. Daarbij speelt de verwevenheid tussen privé en werk een belangrijke rol. Je komt elkaar ook buiten het bedrijf regelmatig tegen, bijvoorbeeld op verjaardagen en in het dorp. En dat maakt dat de verschillen en spanningen extra ingrijpend en emotioneel kunnen zijn. Je legt het niet even naast je neer, maar draagt het elke dag bij je en het ontneemt je het plezier in het werk en bedrijf. ​ ​

Escalatie voorkomen

Tijdig in gesprek gaan is belangrijk om verdere verwijdering en escalatie te voorkomen. Wanneer dat met elkaar niet meer lukt, helpt het om een derde in te schakelen. Mediation is dan een goed alternatief. Een neutrale derde die helpt om weer met elkaar in gesprek te komen en gezamenlijk op zoek te gaan naar een werkbare opzet met behoud van de onderlinge relaties. Door de jaren zijn al meer dan honderd families en agrarische ondernemers succesvol door zo’n lastige en gevoelige periode heen geholpen. Daarbij gaat het om een breed scala van conflicten en verschillen, zoals: ​

  • Bedrijfsopvolging
  • Familieconflicten
  • Echtscheiding en verdeling
  • Samenwerking binnen het agrarische bedrijf 
  • Bedrijfsbeëindiging
  • Conflicten met andere partijen in de omgeving
  • Erfenis en nalatenschap ​

Genderen Mediation & Coaching draait mee in het samenwerkingsverband Agrimediation.

Kennismaken?

Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Zo kunnen we in alle rust jouw/jullie situatie en vragen bespreken. Met elkaar kunnen we dan afstemmen wat het beste past voor het vervolg.