Wat is mediation

Mediation houdt in dat je met behulp van een mediator in gesprek gaat met diegene(n) met wie je een conflict hebt met als doel om het geschil op te lossen. In de praktijk blijkt dat met 2 tot 4 gesprekken de meeste situaties ook zijn opgelost.

De mediator leidt deze gesprekken. Daarbij kiest hij geen partij en zorgt ervoor dat alle betrokkenen gelijkwaardig aan bod komen. De gesprekken zijn vrijwillig en vertrouwelijk. Aan het einde van de mediation worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Vanaf dat moment zijn de afspraken bindend. Op de site van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), het kwaliteitsregister voor mediators waarin ik ben opgenomen, is hierover meer informatie te vinden.

Steeds vaker worden persoonlijke en zakelijke kwesties door mediation opgelost. Hoewel een mediator doorgaans pas wordt ingeschakeld wanneer er sprake is van een merkbaar conflict, hoeft het niet altijd al zover te zijn. Ook wanneer een samenwerking of een relatie niet lekker loopt, kan mediation uitkomst bieden.

De werkwijze

Voor de start van de mediation ontvang je de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels. Tijdens het eerste gesprek wordt de mediationovereenkomst toegelicht en door alle partijen en de mediator ondertekend. Meestal starten de gesprekken met alle betrokkenen tegelijk, maar soms past het beter om met aparte gesprekken te beginnen.

Vaak spelen misverstanden en emoties een grote rol en dan is het prettig dat een neutrale derde het gesprek leidt en ervoor zorgt dat er binnen een veilige setting voor ieder ruimte ontstaat om aan te geven waar het nu echt om gaat en wat voor jou belangrijk is. Wanneer daar over en weer begrip voor komt, helpt dat om de onderlinge communicatie weer op gang te brengen en met elkaar op zoek te gaan naar wat het beste past voor jullie situatie. De afspraken daarover worden vastgelegd in een overeenkomst.

Vakgebieden

Hieronder vind je de vakgebieden van de mediation.

Relatieproblemen

Scheiding en omgangsregeling

Alimentatie en boedelverdeling

Nalatenschap en erfenis

Bedrijfsopvolging

Scheiding en verdeling

Onderlinge samenwerking

Bedrijfsbeëindiging

Onderlinge samenwerking

Arbeidszaken

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsbeëindiging

Verschil Mediation & Rechtszaken

Mediation is aanzienlijk goedkoper dan een rechtszaak en biedt meestal ook een meerwaarde boven het aangaan van de juridische strijd. In dat geval kies je beiden een eigen advocaat, waar vervolgens na een lang en kostbaar proces een rechter uitspraak doet. Die uitspraak is onvoorspelbaar, waarbij je dus nog maar af moet wachten in hoeverre er werkelijk tegemoet gekomen wordt aan jouw belangen. De praktijk laat bovendien zien dat wanneer de uitspraak er is, het conflict vaak nog aanwezig blijft, omdat één van beide partijen net iets meer gelijk gekregen heeft dan de ander. Bij conflictbemiddeling door mediation bewandel je een andere weg om tot een oplossing te komen. Je hebt daar zelf invloed op en je zult merken dat die veel meer recht doet aan het behoud van de onderlinge relatie.​

Kennismaken?

Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Zo kunnen we in alle rust jouw/jullie situatie en vragen bespreken.
Met elkaar kunnen we dan afstemmen wat het beste past voor het vervolg.