showcase_img_1.jpg

Wat is mediation?

 

Mediation houdt in dat je met behulp van een mediator in gesprek gaat met diegene(n) met wie je een conflict hebt met als doel om het geschil op te lossen. In de praktijk blijkt dat met 2 tot 4 gesprekken de meeste situaties ook zijn opgelost. 

 

De mediator leidt deze gesprekken. Daarbij kiest hij geen partij en zorgt ervoor dat alle betrokkenen gelijkwaardig aan bod komen. De gesprekken zijn vrijwillig en vertrouwelijk. Aan het einde van de mediation worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Vanaf dat moment zijn de afspraken bindend. Op de site van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), het kwaliteitsregister voor mediators waarin ik ben opgenomen, is hierover meer informatie te vinden.

 

Steeds vaker worden persoonlijke en zakelijke kwesties door mediation opgelost. Hoewel een mediator doorgaans pas wordt ingeschakeld wanneer er sprake is van een conflict, hoeft het niet altijd al zover te zijn gekomen. Ook wanneer een samenwerking of een relatie niet lekker loopt, kan mediation uitkomst bieden.

 

Verschil mediation en rechtszaak


Mediation is aanzienlijk goedkoper dan een rechtszaak en biedt meestal ook een meerwaarde boven het aangaan van de juridische strijd. In dat geval kies je beiden een eigen advocaat, waar vervolgens na een lang en kostbaar proces een rechter uitspraak doet. Die uitspraak is onvoorspelbaar, waarbij je dus nog maar af moet wachten in hoeverre er werkelijk tegemoet gekomen wordt aan jouw belangen. De praktijk laat bovendien zien dat wanneer de uitspraak er is, het conflict vaak nog aanwezig blijft, omdat een van beide partijen net iets meer gelijk gekregen heeft dan de ander. Bij conflictbemiddeling door mediation bewandel je een andere weg om tot een oplossing te  komen. Je hebt daar zelf invloed op en je zult merken dat die veel meer recht doet aan het behoud van de onderlinge relatie. 

 

Peter van Genderen is als mediator een onafhankelijke derde die het gesprek begeleid om tot een voor ieder acceptabele oplossing te komen. De belangen die onder de standpunten liggen komen boven water en vormen de basis voor de oplossing. Een voorwaarde is wel dat ieder bereid is om zich vrijwillig in te zetten voor de mediaton. 

 

 


Adresgegevens
Mathaakveld 18
3993 SR Houten
T: 030 6384822
M: 06 22043903
info@genderenmediation.nl